Archive for the ‘âm nhạc’ Category

Phong cách

10/03/2014

Charles Bukowski (1920 – 1994)

1351961006_charles-bukowski

Phong cách là câu trả lời cho mọi thứ
Là cách tươi mới để tiếp cận cái nhàm chán hoặc nguy hiểm.
Làm thứ nhàm chán với phong cách còn hơn làm thứ nguy hiểm thiếu phong cách.
Làm thứ nguy hiểm mà có phong cách là cái tôi gọi là nghệ thuật.

Đấu bò tót có thể là nghệ thuật
Đấm box có thể là nghệ thuật
Yêu có thể là nghệ thuật
Mở một hộp cá có thể là nghệ thuật.

Không nhiều người có phong cách
Không nhiểu người có thể giữ được phong cách
Tôi từng thấy những con chó có phong cách hơn con người,
Tuy không nhiều chó có phong cách.
Mèo có đầy phong cách.

Khi Hemingway bắn óc mình vào tường bằng một khẩu súng trường,
Đó là phong cách.
Hoặc đôi khi người khác cho bạn phong cách
Joan xứ Arc có phong cách
Thánh John Baptist
Chúa Jesus
Socrates
Caesar
Gacía Lorca.

Tôi từng gặp những người ngồi tù có phong cách
Tôi từng gặp nhiều người ngồi tù có phong cách hơn những người ngoài nhà tù.
Phong cách là sự khác biệt, là một cách làm, là một cách được làm.
Là sáu con diệc đứng lặng im trong hồ nước,
Hoặc là em, trẩn truổng, bước ra khỏi phòng tắm mà không nhìn thấy tôi.

Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Anh 
10.03.2014


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 261 other followers