Thông báo

Trong thời gian vừa qua, đặc biệt từ sau trận đại động đất tại Nhật Bản 11/3/2011, số độc giả tại blog của tôi đã tăng lên đột ngột, có ngày tới vài ngàn lượt đọc. Số phản hồi cũng tăng lên có khi tới vài chục trong một ngày. Tôi không thể có thời gian xét duyệt các bình luận/phản hồi. Vì thế từ nay tôi sẽ chỉ đăng bài viết của mình mà đóng mục bình luận/phản hồi. Vậy trân trọng thông báo để quý độc giả xa gần biết.

Advertisements

%d bloggers like this: