Tranh mới: Giấc mộng ngày

Nguyễn Đình Đăng

“Giấc mộng ngày” (Dream by day)

2011, sơn dầu  116.7 x 91 cm

*

Đi đâu khắp mặt địa cầu

Cỏ cây mây nước cũng màu đó thôi.

Cuộn tròn ôm một cái Tôi

Càng day dứt lắm càng côi cút nhiều.

Lợi quyền? Danh vọng? Tình yêu?

Càng ham ước lắm càng nhiều đắng cay.

Thôi thì say biết mình say,

Coi đời như giấc mộng ngày lại hơn.

Lúc sinh tử, buổi mất còn,

Tỉnh say, say tỉnh cho tròn cơn mơ.

Thơ của hoạ sĩ Phạm Tăng

*

A Dream

Edgar Allan Poe

In visions of the dark night
I have dreamed of joy departed-
But a waking dream of life and light
Hath left me broken-hearted.

Ah! what is not a dream by day
To him whose eyes are cast
On things around him with a ray
Turned back upon the past?

That holy dream- that holy dream,
While all the world were chiding,
Hath cheered me as a lovely beam
A lonely spirit guiding.

What though that light, thro’ storm and night,
So trembled from afar-
What could there be more purely bright
In Truth’s day-star?

Advertisements

%d bloggers like this: