“Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores” trong tiếng Việt có nghĩa gì? *)

Nguyễn Đình Đăng

Vladimir Nabokov giỏi tiếng Anh và tiếng Nga như nhau (Tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của ông). Tôi đồ rằng trình độ tiếng Anh và tiếng Nga của Nabokov chắc không thua trình độ tiếng Anh và tiếng Việt của dịch giả Dương Tường là mấy. Vậy mà, khi đích thân dịch “Lolita” sang tiếng Nga (ông viết tiểu thuyết này bằng tiếng Anh), Nabokov đã phải dịch câu:

She was Dolores on the dotted line

thành

Она была Долорес на пунктире бланков

trong đó

Она = She,

была = was,

Долорес = Dolores,

на пунктире = on the dotted line,

còn бланков, sở hữu cách của “бланки”, là từ Nabokov đã phải thêm vào cho rõ nghĩa trong bản tiếng Nga.

Бланки” là số nhiều của “бланк” tức là tờ để điền, như mẫu đơn, tờ kê khai, v.v.

Vì thế, tôi e rằng, dịch câu này thành “Trên dòng kẻ chấm, em là Dolores” thực sự là tối nghĩa trong tiếng Việt vì đa số độc giả Việt Nam không ai hiểu gì cả, nếu không biết tiếng Anh. Còn nếu đã biết tiếng Anh rồi, thì đọc luôn bản gốc cho nó “lành”.

Theo tôi, ít nhất cũng nên làm như chính tác giả của “Lolita”, khi ông dịch sang tiếng Nga như trên, ví dụ, nếu muốn giữ nguyên cụm từ “trên dòng chấm chấm“, thì có thể dịch thành:

Trên dòng chấm chấm trong giấy tờ, em là Dolores

hoặc

Khi điền tên lên dòng chấm chấm trên giấy tờ, em là Dolores.”

[Dotted line là đường chấm chấm.

Dash-dotted line là đường gạch chấm.

Dashed line là đường gạch đứt đoạn.

Пунктир có thể vừa là dotted line (точечный пунктир) hoặc dashed line (штриховой пунктир)].

____________________________

*) Bài này được đăng tại Tiền Vệ lúc 23 giờ 12 phút ngày 20/4/2012 và tại blog này lúc 2 giờ 07 phút sáng ngày 21/4/2012 (giờ Tokyo).  Sau đó, vào lúc 6 giờ 15 phút sáng 21/4/2012 giờ Hà Nội (tức 8:15 giờ Tokyo) trên Vietnamnet xuất hiện bài phỏng vấn “Dịch giả Dương Tường: ‘Lolita’ còn nhiều sai sót”.
Advertisements

%d bloggers like this: