Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990 – 2010

Cuốn “Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990 – 2010” của hai tác giả Bùi Như Hương và Phạm Trung đã được NXB Tri Thức xuất bản cuối tháng 1. 2013 vừa qua. Đây là bản tiếng Việt của cuốn “Vietnamese Contemporary Art 1990 – 2010” ra mắt năm ngoái. Bản tiếng Việt có chất lượng in ấn tốt hơn và bìa trình bày hấp dẫn hơn bản tiếng Anh.

NTDD1

Bià 1 cuốn “Nghệ thuật Việt Nam Đương đại 1990 – 2010”
của Bùi Như Hương và Phạm Trung

NTDD2

Bià 4 cuốn “Nghệ thuật Việt Nam Đương đại 1990 – 2010”
của Bùi Như Hương và Phạm Trung

hai-tac-gia

Phạm Trung                                                          Bùi Như Hương

Bùi Như Hương (1953)
1977: tốt nghiệp Đại học Hóa Mendeleev, Moscow, Nga.
Tự học lịch sử mỹ thuật.
1983-2008: làm việc tại Viện nghiên cứu Mỹ thuật – Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Sách đã xuất bản:

1. Bùi Như Hương, Trần Hậu Tuấn, Hội họa mới Việt Nam thập kỷ 90 (NXB Mỹ thuật, Hà Nội 2001).

2. Bùi Như Hương, Phạm Trung, Nguyễn Văn Chiến, Mỹ thuật Việt Nam hiện đại (Chủ biên: Nguyễn Lương Tiểu Bạch , Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội- Viện Mỹ thuật, 2005).

3. Bui Nhu Huong and Pham Trung, Vietnam Contemporary Art 1990 – 2010 (Tri Thuc, 2012).

4. Bùi Như Hương, Phạm Trung, Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990 – 2010 (NXB Tri Thức, 2013).

Phạm Trung (1965)
1988: tốt nghiệp khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
2002: thạc sĩ Đại học văn hóa Hà Nội
Từ 1990: làm việc tại Viện nghiên cứu Mỹ thuật – Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội.

Sách đã xuất bản:

1. Bùi Như Hương, Phạm Trung, Nguyễn Văn Chiến, Mỹ thuật Việt Nam hiện đại (Chủ biên: Nguyễn Lương Tiểu Bạch, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội- Viện Mỹ thuật, 2005).

2. Bui Nhu Huong and Pham Trung, Vietnam Contemporary Art 1990 – 2010 (Tri Thuc, 2012).

3. Bùi Như Hương, Phạm Trung, Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 1990 – 2010 (NXB Tri Thức, 2013).

Bài liên quan:

1. Định nghĩa hay mô tả nghệ thuật đương đại?

2. Comment on Ilza Burchett’s review of “Vietnamese Contemporary Art 1990 – 2010”

Advertisements

%d bloggers like this: