Thông báo về đạo văn

Tôi vừa được một người bạn cho biết bài viết “Cuộc sống ở Nhật Bản” của tôi viết năm 2004 đã bị một kẻ ký tên Nguyễn An Hùng ăn cắp nguyên xi hiện đăng tại một số trang web hải ngoại như tại đây, tại đây, hay tại đây hoặc blog như tại đây. Tôi đã gửi email yêu cầu nghị các trang web đó gỡ bài của tôi nhưng lại gắn tên Nguyễn An Hùng làm tác giả xuống.

Việc kẻ có tên Nguyễn An Hùng tự ý lấy bài viết “Cuộc sống ở Nhật Bản” của tôi, rồi ghi tên mình vào như thể y là tác giả và đăng trên internet là một hành động ăn cắp và vi phạm bản quyền trắng trợn.

Nguyễn Đình Đăng

4/5/2013


%d người thích bài này: