Archive for the ‘văn dịch’ Category

Đến cả bản dịch cũng bị ăn cắp

06/01/2016

Nguyễn Đình Đăng

Bản dịch “Vì sao nghệ thuật hiện đại lại tồi tệ đến như vậy?” tại trang blog https://thelensjourney.wordpress.com/ của Son.Le (Lê Trường Sơn) được thuổng từ bản dịch của tôi tại FacebookBlog của tôi.

Lúc đầu Son.Le có gửi message xin phép tôi [1]. Không nhận được trả lời, Son.Le đã tự tiện copy lại, sửa vài từ, rồi đưa lên blog của mình, đề thêm “Son.Le hiệu đính“. Sau khi phát hiện, tôi đã phân tích cho Son.Le cái sai trong những chỗ Son.Le gọi là “hiệu đính” và tôi đề nghị Son.Le gỡ bài xuống hoặc giữ nguyên bản dịch gốc và tên người dịch là tôi.

Son.Le chẳng những đã không làm như vậy mà còn xoá hẳn tên tôi và ngang nhiên đề “bản dịch của Son.Le“.

Tôi đề nghị Son.Le gỡ ngay bài này xuống vì lấy bản dịch của người khác, sửa vài chữ rồi ghi tên mình vào là đạo văn.

6.1.2016

______________

[1] Tôi còn lưu message này, gửi qua Facebook message, đề ngày 2.7.2015 (hồi 2 giờ 38 phút), tức gần 2 tháng sau khi bản dịch của tôi được đăng trên Facebook ngày 9.5.2015.