Sách hội họa

  1. Nguyễn Đình Đăng, Kỹ thuật vẽ sơn dầu (Dân Trí & Đông A, 2018)
  2. Nguyễn Đình Đăng, Nghệ thuật dessin (Dân Trí & Đông A, 2022)

%d người thích bài này: