Posts Tagged ‘cocks’

Gà Đinh Dậu 2017

04/01/2017

Dessins gà Đinh Dậu do Nguyễn Đình Đăng vẽ từ 29/12/2016 tới 1/2017.

Rooster drawings by Nguyen Dinh Dang between 29 December 2016 and Januar 2017.

dscn1399

dscn1400

dscn1432

ga-dong-cao

dscn1458

dscn1459

dscn1460

dscn1461

dscn1463

dscn1468

dscn1470

dscn1471

dscn1474

dscn1475

dscn1477

dscn1500

dscn1502

_____________

© Nguyễn Đình Đăng giữ bản quyền.
Không được sao chép, mô phỏng, thay đổi, xuất bản, tải xuống, đăng lại, lan truyền, hay phổ biến các tác phẩm của Nguyễn Đình Đăng dưới mọi hình thức nếu không được sự ưng thuận bằng văn bản của tác giả.

© Copyright by Nguyen Dinh Dang, all rights reserved.
All the images at this site and their linked enlarged copies may not be copied, reproduced, modified, published, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way, without the prior written permission by the author.