Posts Tagged ‘công trình khoa học của Nguyễn Đình Đăng’

Yes! Yes! Yes!

18/12/2016

Nguyễn Đình Đăng

Vừa bảnh mắt thì được tin công trình “Simultaneous microscopic description of nuclear level density and radiative strength function” của chúng tôi, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Đăng và Lê Thị Quỳnh Hương, đã được Physical Review Letters nhận đăng.

Screen Shot 2016-12-18 at 08.20.14.png

Có lẽ đây là công trình vật lý hạt nhân đầu tiên mà các tác giả đều là người Việt Nam, trong đó 2/3 đang nghiên cứu trong nước, được nhận đăng tại Phys. Rev. Lett.

Physical Review Letters là tạp chí khoa học hạng nhất của Mỹ. Để được nhận đăng ở đây, công trình khoa học phải thỏa mãn 1 trong 3 tiêu chuẩn:

1) Mở ra một lĩnh vực mới, hoặc những lộ trình nghiên cứu mới trong một lĩnh vực đã thiết lập, và vì thế gây ảnh hưởng quan trọng tới nghiên cứu trong các lĩnh vực khác.

2) Giải quyết, hoặc làm những bước căn bản để giải quyết, những vẫn đề cấp thiết đang tồn tại.

3) Trình bày một kỹ thuật mới, hoặc một phương pháp luận mới, đóng vai trò then chốt trong nghiên cứu vật lý trong tương lai, có những hệ quả rõ ràng trực tiếp cho các nhà vật lý.

Công trình của chúng tôi thỏa mãn tiêu chuẩn 2 nêu trên.

Chúng tôi đã đề xuất lần đầu tiên một phương pháp cho phép mô tả đồng thời cả mật độ mức (level density) và hàm lực bức xạ gamma trong hạt nhân (radiative gamma-ray strength function) – một vấn đề nan giải mà từ trước tới giờ người ta chỉ có thể mô tả bằng các mô hình hiện tượng luận riêng rẽ, dùng các tham số được điều chỉnh (parameter fitting) theo năng lượng phổ gamma và nhiệt độ.

Phương pháp của chúng tôi kết hợp lời giải chính xác của kết cặp hạt nhân (exact pairing solutions) [1] – một trong những nội dung trong luận văn TS của N. Quang Hưng – với mô hình vi mô phân rã phonon (phonon damping model) do N. Đình Đăng và A. Arima đề xuất năm 1998 [2]. Nhờ cách tiếp cận này chúng tôi đã giải quyết được vấn đề trên một cách nhất quán mà không cần đưa thêm một tham số mới nào.

Một điều hiếm thấy là cả 3 phản biện kín cho bài báo của chúng tôi đều nhất trí rằng công trình này thỏa mãn tiêu chuẩn 2, và đều đồng ý để bài này được đăng tại Phys. Rev. Lett., sau một số sửa chữa mang tính kỹ thuật.

Bài gửi đăng trong tạp chí này còn một cái khó về phong cách, đó là, ngoài tiếng Anh phải chuẩn xác và trong sáng, bài phải được viết rất súc tích, không được dài quá 3750 từ.

16/12/2016

______

[1] N. Quang Hung and N. Dinh Dang, Phys. Rev. C 79 (2009) 054328.
[2] N. Dinh Dang and A. Arima, Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 4145.