Tranh mới

02/03/2018
mother

Nguyễn Đình Đăng
Mẹ (2018)
sơn dầu, 91 x 72.7 cm

Vài trích đoạn:

DSCN5814

Lớp lót đơn sắc

DSCN5859

DSCN5816

Trích đoạn lớp lót đơn sắc

DSCN5860

DSCN5794 copy

Trích đoạn lớp lót đơn sắc

DSCN5861

DSCN5869

Advertisements